Biosense Laboratories AS

   Hjem        produktsikkerhet        mattrygghet    


For info in English please click here

Miljø og vannkvalitet

Vann er verdens viktigste ressurs og hele vannets kretsløp beskyttes av en rekke lover og miljøforskrifter. Testene Biosense tilbyr tillater nøyaktig testing på stedet og gir hurtig svar, ofte til en lavere kostnad enn tradisjonelle metoder.

Vi tilbyr testsett for følgende bruksområder for vannkvalitet/miljøtesting:

  • Algetoksiner og Cyanotoksiner
  • Industrielle kjemikalier
  • Markører for bioaktivitet
  • Sprøytemidler
  • Overflateaktive stoffer
  • Vitellogenin (Vtg)

Algetoksiner og cyanotoksiner

I tillegg til spesifikke testsett for ulike cyanotoksiner, tilbyr vi microcystin-test alternativer for å imøtekomme de ulike myndighetsanbefalingene for testing av rekreasjonsvann, råvannkilder og behandlet drikkevann. Våre tester inkluderer både ELISA- og hurtigtester. Vi tilbyr også algetoksinstandarder og QC-materialer.

Klikk her for produktinformasjon

Phytophthora


Phytophthora ramorum er en pseudosopp som forårsager greinvisning og alvorlig skade på trær og busker. I 2002 blev sygdommen for første gang påvist i Norge på rododendron. Siden er sykdommen påvist i store deler av landet i et vidt spekter av busker og trær.

Biosense tilbyr en Phytophthora hurtigtest egnet til rask påvisning av Phytophthora "on site" på planteskoler, i parker, ved import etc. Positive prøver sendes til et laboratorium for identifikasjon av Phytophthora spp.

Klikk her for produkt informasjon.


Biosense Laboratories AS, Kong Christian Frederiks Plass 3, 5006 Bergen
e-mail: biosense (at) biosense.com,  tel: +47 5554 3966